اشکان

یادمان باشد : زمانی که با زمستان سر می کنیم ، در انتظار بهار نیز باشیم!

 http://asma1379.blogfa.com

/ 2 نظر / 6 بازدید
الهه

برف از آسمون خسته میشه بهار بهونست برگ از درخت خسته میشه پائیز بهونست دلم برات تنگ میشه یه comment بهونست

[دست]