جملات زیبا

ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

/ 5 نظر / 3 بازدید
ماه

وقتی به دنیا می آییم در گوشمان اذان می گویند و وقتی می میریم برایمان نماز می خوانند زندگی چقدر کوتاه است فاصله ی بین اذان تا نماز........ [متفکر]

مهرداد

سلام. یه خبر غم انگیز... http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com http://www. Golpa-Boy.blogfa.com

[دست] خوب ببود

محمد

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمی گذارد. به ما هم سری بزن