اتوسا

چنين با مهربانی خواندنت چيست؟
بدين نامهربانی راندنت چيست؟
بپرس از این دل دیوانه من
که ای بیچاره عاشق؛ ماندنت چیست؟

http://great-ahoura.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 7 بازدید