ali

اگر میخواهی به جایی برسی که تا بحال نرسیدی،از راهی برو که تا بحال نرفتی.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آسمان

در زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما میرسد نه آنکه آرزویش را داریم.