زنی شبیه باران

هزار بار دیگر هم که از شانه‌ای به شانه‌ی دیگر بغلتی ،این شب صبح نمی‌شود  وقتی دلت گرفته باشد .

http://www.lovehim.persianblog.ir

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهرنوش

بی نظیر بود

دزد گیر

خوب ما که میدانیم اتفاقی نمی افتد بغلتیم یا که نه پس چرا این کار را هم کنیم