نگاه مست

دلم هوای
جرعه ای سکوت و تنهایی
از پیاله ی دست هایت را کرده
دیگر از خدا هیچ نمی خواهم
حتی ترا  .....
و این بزرگترین دروغ منست عزیزم

http://www.kharabaty.blogfa.com

/ 2 نظر / 5 بازدید
حسین

بهترین نابترین جسم جهان الماس است هرکجا سخن از عطر ولا هست سخن از یاس است یاس الماس نوشتن به دیباجه عشق بهتر پاکتر از هردو ما عباس است