جملات زیبا

زنی سعادتمند است که مطیعشوهر” باشد. (ضرب المثل یونانی)

/ 4 نظر / 5 بازدید
آریا

واقعا جملات زيبا یی هستن اما کو گوش شنوا

مریم

خدایا! تقدیرم را زیبا بنویس...کمک کن آنچه را که تو زود میخواهی من دیر نخواهم.. و آنچه را که تو دیر میخواهی من زود نخواهم...!

فاطی

چه مسخره!!!1بیخود کردن یونانی ها با ضربا المثلاشون.یه دفعه بگن کنیز دیگه[عصبانی]