زهرا

انان که زندگی را بستری از گل های سرخ می دانند همیشه از خار های ان شکایت می کنند غافل از انکه هر خاری راهی است برای در اغو ش کشیدن گل سرخ.

/ 0 نظر / 5 بازدید