ابوذر اکبری

انتظار قطره آبم می چکه اما کجا ؟
دل من سیاه شد اما چشم براتم به خدا
هنو اشکام پر مهره پر یه های هایِ سیر
بذا بارون شه تنم این خیالو ازم نگیر

 

/ 0 نظر / 3 بازدید