ماه

ارزش دوست به دانایی اوست

/ 1 نظر / 5 بازدید
ماه

الا ای چاه یارم را گرفتند گلم ،عشم،بهارم را گرفتند میان کوچه ها با ضرب سیلی تمام دار و ندار م را گرفتند