یک آشنا

بعضی ها میگوین چون گرفتارند از خدا غافل اند اما نمیدانند چون از خداغافلند گرفتارند.
/ 23 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسمن

ن

یاسمن

خدایا ایا زیبایی طبیعت به زیبایی توست

یاسمن

خدایا ایا زیبایی طبیعت به زیبایی توست

مهسا

درساحل دریای زندگی قدم می زدم هرجا دو ردپا بود ردپای من وخدا به سخت ترین لحظات که رسیدم تنها یک ردپا دیدم گفتم خدایا تومرا درسختترین لحظات تنها گذاشتی . ندا آمد این ردپای من است که تورا به دوش میکشیدم.

مهسا

درساحل دریای زندگی قدم می زدم هرجا دو ردپا بود ردپای من وخدا به سخت ترین لحظات که رسیدم تنها یک ردپا دیدم گفتم خدایا تومرا درسختترین لحظات تنها گذاشتی . ندا آمد این ردپای من است که تورا به دوش میکشیدم.

مهسا

درساحل دریای زندگی قدم می زدم هرجا دو ردپا بود ردپای من وخدا به سخت ترین لحظات که رسیدم تنها یک ردپا دیدم گفتم خدایا تومرا درسختترین لحظات تنها گذاشتی . ندا آمد این ردپای من است که تورا به دوش میکشیدم.

سنا’

چه خوش خیال است!فاصله را می گویم!!به خیالش تو را از من دور کرده....نمی داند تو جایت امن است اینجا....میان دلم...

سنا’

چه خوش خیال است!فاصله را می گویم!!به خیالش تو را از من دور کرده....نمی داند تو جایت امن است اینجا....میان دلم...

سنا’

چه خوش خیال است!فاصله را می گویم!!به خیالش تو را از من دور کرده....نمی داند تو جایت امن است اینجا....میان دلم...