الی

قبل از سپیده دم هوا از هر زمانی تاریکتر است

/ 3 نظر / 10 بازدید
احسان

زمان حال را غنیمت بشمارکه گذشته رفته است وآینده شاید نیاید.

چشمان سیاه

باید از خویش بپرسیم که چرا حجت حق خیمه را امن تر از خانه ما میداند

حسین

عالی بود ...... منتظر نظرات زیبایت وحضور گرم ات هستم دیر نکنی