آرزو

نکاتی برای بهتر زیستن
زماني ميرسد كه انسان ديگر قادر نيست بگويد جبران ميكنم. چقدر خوب است
كه انسان قبل از رسيدن به اين زمان تأسف انگيز چيزي براي جبران باقي نگذاشته باشد.

www.fershtemehraban.blogfa.com

/ 0 نظر / 3 بازدید