محسن رخناره (غم - خدا)

خداوندا،

کاش به زمانی برمیگشتم که تنها غم زندگیم شکستن نوک مدادم بود

/ 5 نظر / 6 بازدید
محسن رخناره

دربهشت تنها بودن سخت ترازکویر است

محسن رخناره

خیلی سخته ببینی یک آهو اسیر چنگ یک شیر است ام سخت تر اینه که ببینی یک شیر اسیر چشمان یک آهو است

دل شكسته

اي كاش

خدایا کمکم کن