اتوسا

عشق به ديگری ؛ ضرورت نيست ؛ حادثه است
عشق به وطن ؛ ضرورت است ؛ نه حادثه
عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه

http://great-ahoura.persianblog.ir/

 

/ 0 نظر / 4 بازدید