سحر-زری

خنده ی تلخ آدما همیشه از دلخوشی نیست-  گاهی شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست_  گاهی غم اونقدر زیاده که گریه هم کم میاره_  یه حرف خیلی ساده هم گاهی چقدر غم میاره.

/ 1 نظر / 6 بازدید

[خنده]