الهه

در اين هفته دوستمان آتوسا خانم بيشترين هديه را براي شما ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

اگر در دشمني زياده روي کنيم ضرر ميکنيم.

اگر کم کاري کنيم مغلوبيم .

 پس به شکرانه پيروزي دشمنمون رو ببخشيم ولي با او دوستي نکنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید