سیمین

شاید هنوز  
امید به عبور رهگذری غریب از کوچه های متروک باشد

http://www.terme.persianblog.ir

/ 5 نظر / 5 بازدید
شهلا

تا خدا بنده نواز است به خلقم چه نیاز می کشم ناز یکی تا به همه نازکنم

پیام

باورهای ما زندگی پیرامون مارو میسازن باید یقین به اومدن رهگذر راداشته باشی

ياشار

جدا" جمله زيبايي بود

بهار

درد حرف نیست درد نام دیگر من است من چگونه خویش را صدا کنم ؟