مرتضی

هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد....

/ 7 نظر / 5 بازدید
آه شب

سپندار مذگان(29اسفند)، روز عشق و دوستی ایرانی مبارک پربارترین گنج زندگی قلبی عاشق است نهرقلبتان سرشار از عشق وآرامش باد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آه شب

سلام به روزم[گل]

سونانس

اولین درس پرواز دل کندن از زمین است

رها

گاهی برای پروانه شدن لازم است مدتی در پیله بمانی!

شقایق

تنها در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام در بیهودگی انتظار پیوستن به تو چه بی صبرانه مانده ام چه خوانا دوریی ات را بر سردر خانه نوشته اند ومن در نخواندن آن چه پا فشارانه مانده ام چه بسیار است دورویی ها،فراموش کردنها و گسستن ها و من در این هم همه چه صادقانه مانده ام رفیقان همه با نارفیقی خود رفتند من هنوز با آنان چه دوستانه مانده ام خواستگاه من کجاست که من آنجا قنودن خواهم من در پیمودن راه چه عاجزانه مانده ام من در میان تن ها چه عاشقانه مانده ام

شقایق

گفتي: " به چه رنگ مي بيني آن رنج فروخورده آن درد را؟ گفتم: " به رنگ نوشته هاي سوخته‌ام وقتي ديگر آتشي نباشد و به رنگ آب دريا در غروب غمگنانه‌ي سرد وقتي ديگر تلاطم و جوششي نباشد ... و اينچنين درد را بر پرده نقاشي ذهنم به تصوير کشيدم ققنوس وار خيال وهم آلود گمشده‌ات از لابلاي خطهاي ذهن سوخته‌ام نمايان شد و آبي به رنگ قير از پرده‌ام چکيد