چشمان سیاه

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند .......

و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما ..........

  نــخــواســت

http://cheshmansia.blogfa.com

/ 9 نظر / 5 بازدید
سوگند

جمله ی قشنگی بود

میثم

وبتون خیلی قشنگ بود...................... عشق تنها سهم مرغ عشق نیست,می توان عاشق شد و گنجشک زیست

shakila

اگه يه روز من مُردم و تو منو دوست داشتي پنج شنبه ها بيا سر ِ مزارم و گلِ سرخي رو روي قبرم بذار تا هميشه اون گلي که بهت داده بودم رو به خاطرم بيارم ... ولي... اگه تو مُردي ... من فقط يه بار ميام مزارِت... ميام و اون دسته گلِ سفيدِ مريم رو که با خون خودم سرخشون کردم ،برات ميارم وعاشقانه کنارت جون ميدم تا بدوني هيچ وقت تنها نيستي

shakila

: به عشق گفتم : تا تورو دارم تنها نيستم منو تنها گذاشت و رفت... به احساس گفتم : تا تورو دارم تنها نيستم منو تنها گذاشت و رفت... به وفا گفتم : تا تورو دارم تنها نيستم اونم منو تنها گذاشت و رفت... ولي وقتي به تنهايي گفتم : تا تورو دارم تنها نيستم موندو همدم و مونسم شد

shakila

دوست دارم براي تو يه حرف خيلي ساده بود ... غافل از اينكه دل من منتظر اشاره بود روز اول گل سرخي بريم آوردي و گفتي براي هميشه دوستت دارم... روز دوم گل زردي برايم آوردي و گفتي که دوستت ندارم روز سوم گل سفيدي بريم آوردي و سر قبرم گذاشتي و گفتي مرا ببخش فقط يک شوخي بود ...... ......

shakila

عشق يعني خاطرات بي غبار دفتري از شعر و از عطر بهار عشق يعني يك تمنا , يك نياز زمزمه از عاشقي با سوز و ساز عشق يعني چشم خيس مست او زير باران دست تو در دست او

shakila

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي

[دلشکسته][فرشته]

پریا شیطونه

[دلشکسته][چشمک]سلام . [پلک]خوبی؟![تایید]منم خوبم [لبخند]وبت واقعا زیباست مث خودت . [عینک]به منم سر بزن. [چشمک] یادمه یکی از دوستام گفت : دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل . [قلب][دلشکسته][گل] بای تا های [خداحافظ]