آّه شب

زندگي يك آواز است آنرا بخوان،زندگي يك بازي است آنرا بازي كن،زندگي يك مبارزه است باآن مقابه كن،زندگي يك رويا است به آن واقعيت ببخش،زندگي يك فداكاري است آنرا عرضه كن زندگي يك عشق است از آن لذت ببر

ahe_shab.persianblog.ir

/ 2 نظر / 5 بازدید
tivana

salam[لبخند]

کنم هرشب. دعا از دلت بیرون رود مهرت ولی آهسته میگوییم خدایا بی اثر باشد