جملات زيبا ۲

دلت میاد جمله نذاشته بری؟

<<<      ۲      >>>

/ 5 نظر / 4 بازدید
مريم

من که فهميدم ولی نمی گم

ثمین

[پلک]همواره بگو می توانم این تنهاترین راه موفقیت .است

تینا

ما به این دنیانیامده ایم تاباهرقیمتی که شده زندگی کنیم ماامده ایم تابازندگی کردن قیمت بیداکنیم .

تینا

ما به این دنیانیامده ایم تاباهرقیمتی که شده زندگی کنیم ماامده ایم تابازندگی کردن قیمت بیداکنیم .

تینا

ما به این دنیانیامده ایم تاباهرقیمتی که شده زندگی کنیم ماامده ایم تابازندگی کردن قیمت بیداکنیم .