رویا

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنارش باشی و بدانی هرگز به او نخواهی رسید...
/ 15 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

علی

تنها انتقمی کهمیتوانی از دنیا بگیری شاد بودن است پس همیشه شادباش عزیزم

آيسان

دستم بوي گل ميداد به جرم چيدن محكومم كردند اما كسي نفهميد شايد گلي كاشته باشم

آيسان

دستم بوي گل ميداد به جرم چيدن محكومم كردند اما كسي نفهميد شايد گلي كاشته باشم

علی

یک بار دیگر صدای خورد شدن استخوانهای پوسیده عدالت برحنجره پهلوان اندیمشکی بر اوج آسمان طنین انداز شد...عبدولی قهرمان واقعی المپیک شد