حامد

در بازی دل نگاه من دست تو بود،
هر برگ دلم شکسته پابست تو بود،
من شاه دلم را به زمین انداختم،
اما چه کنم که تک دلم دست تو بود...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید