حامد

عشق امانت با ارزشی است که هر کسی تو قلبش میگذاره، برای همینه که هر وقت بخوای عشق و از کسی پس بگیری باید قلبش و بشکونی...

/ 3 نظر / 4 بازدید
حامد

آینه ماشین برای این نیست که رو به عقب رانندگی کنیم، پس از گذشته درس بگیریم نه اینکه در گذشته زندگی کنیم...

حامد

اگر هر روز راهت را عوض کنی هیچ وقت به مقصد نمیرسی...

حامد

همیشه رفیق ژا برهنه ها باش، چون هیچ ریگی به کفششان نیست...