مریم

ثانیه ثانیه ی زندگی ما جای شکر دارد، در هر لحظه از زندگی
ممکنه اتفاقی  به مراتب بدتر از چیزی که هست پیش بیاد ، یادت باشه هر روز موهبتی است الهی ، هر روزت می تونه بهترین روز زندگیت باشه
، هر روزت می تونه شاد ترین روز زندگیت باشه ، کاری کن که وقتی ازت پرسیدن ، شادترین روز زندگیت کدام روز بوده ؟ بگویی هر روز

http://am2222.blogfa.com

/ 0 نظر / 3 بازدید