حامد

دل عاشق به پیغامی بسازد،
خمار آلوده با جامی بسازد،
مرا کیفیت چشم تو کافیست،
ریاضت کش به بادامی بسازد...
(بابا طاهر)

/ 0 نظر / 6 بازدید