پرنده آتش

دلت میاد جمله نذاشته بری؟

تير آرش در کمانم...نام ايران بر زبانم... قله ها در زير پايم...کهکشانها آشيانم... سرکشم چون کوه آتش آتشم... آتشفشانم... چون سياوش پاک پاکم...همچو رستم پهلوانم... کاوه ام آزاده مردم...تار و پود کاويانم... من زماد و از هخايم...از ارشک ساسانيانم... مازيارم...بابکم...من رهبر آزادگانم... جشن يلدا جشن نوروز...هم سده هم مهرگانم... نور خورشيد نور چشمم...آسمانها زير پايم... زاده پاک اهورا...از نژاد آريايم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
احمد

زیبا بود سعی کن بیشتر روی شعرهای اصیل و آریایی وقت بزارید بدرود