الهه

برف از آسمون خسته میشه
بهار بهونست
برگ از درخت خسته میشه
پائیز بهونست
دلم برات تنگ میشه
یه
comment بهونست

/ 0 نظر / 5 بازدید