مریم

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است

((میگذرد))

http://am2222.blogfa.com

/ 3 نظر / 4 بازدید
بهنام

چند جمله زیبا بفرست

راه شیری

سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی چراغی برایش نصب کنی

راه شیری

برای آنان که پرواز را نمی فهمند هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوی...