ماه

خدایا
به داده ات و نداده ات
                                 شکر
که داده ات نعمت است....
                                            و
نداده ات حکمت..........

/ 3 نظر / 9 بازدید
مازیار

زندگی زندانیست که بیشتر از زندانی زندانبان دارد

ماه

به سه چیز تکیه نکن غرور ،دروغ وعشق، [متفکر][متفکر] آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد وبا عشق می بازد. [ دکتر علی شریعتی

به سه چیز تکیه نکن غرور،دروغ وعشق ، آدم با غرور می تازد ، با دروغ می بازد و با عشق می میرد. دکتر علی شریعتی در ضمن اولین نظرم اشتباه تایپ شده [شرمنده][شرمنده][شرمنده]