اشکان

اگر قلوه سنگ های ته جوی نبود ، ترنّم زیبای آب را چگونه می شنیدیم و اگر سختیها ی زندگی نبود ، چگونه خوبیهای آنرا حس می کردیم

http://asma1379.blogfa.com

/ 4 نظر / 5 بازدید
مهسا

نمی بخشم نمي بخشمت .... بخاطر تمام خنده هايي که از صورتم گرفتي .... بخاطر تمام غمهايي که بر صورتم نشاندي .... نمي بخشمت .... بخاطر دلي که برايم شکستي .... .. بخاطر احساسي که برايم پرپر کردي ..... نمي بخشمت .... بخاطر زخمي که بر وجودم نشاندي ..... بخاطر نمکي که بر زخمم گذاردي .... و مي بخشمت بخاطر عشقي که بر قلبم حک کردي[فرشته]

سارا

میگویند شیشه ها فاقد احساس اند اما وقتی روی شیشه دم کرده اتاقم نوشتم دوستت دارم ارام گریست.

سیمین

چه جمله ي زيبايي وبلاگ خوبي داريد

محمدرضا

خوبه زندگی کنی ولی بهتره به امید عشقت زندگی کنی.