کورش

که چی بشه ؟ انسانها نتیجه تصمیماتی که درگذشته گرفتن رو درآینده میبینند.درست تصمیم بگیر تا حسرت وافسوس نخوری

/ 0 نظر / 4 بازدید