آه شب

در اين هفته دوستمان آه شب بيشترين هديه را براي شما ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

اگر خداوند تو را به لبه پرتگاهی رهنمون شد؛مترس و هرگز هراسی به دل راه مده زيرا از دو حال خارج نيست: يا ميگيرد تو را اگر بيفتی؛ يا به تو پرواز را خواهد آموخت

ahe_shab.persianblog.ir

/ 1 نظر / 4 بازدید