زهره

آسمان چشم هایت بارانی

دریای دلت طوفانی

رویای خواب هایت پریشانی

هوای نفست نفسانی

کمان ابروهایت آبادانی

زندگی بی تو ویرانی

/ 0 نظر / 5 بازدید