محمد علی

بی اراده متولد میشویم  و با حسرت میمیریم

/ 4 نظر / 5 بازدید
یاسر

برادر مخمذ به اسم جملات زیبا لینکت کردم خوبه ممنون که شما هم این کارو برا من انجام دادی

دزد گیر

با گریه به دنیا میایم و با تبسمی مرموزانه از دنیا می روم

sohrab

[گل][گل][گل][لبخند]

مناآراسته

زندگی مانند خواب است که هرآنگونه که توبخواهی میتوانی تعبیرش کنی