آه شب

(( دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده است ))
( دهخدا )

 ahe_shab.persianblog.ir/

/ 4 نظر / 5 بازدید
شقایق

Times are Changing ... People are changing too ... clouds and winds come and go ... nobody stays forever ... but there are some constant truths in the world ... like: LOVE, FRIENDSHIP, LOYALTY, HUMANITY, TRUTHFULNESS, HONESTY and … دوره زمونه عوض میشه... مردم هم دارن عوض می شن... ابر ها و بادها می آیند و می روند... هیچ کس برای همیشه جاویدان باقی نمی ماند... اما حقایقی پر از صدای سکوت در این گیتی پهناور وجود دارند... نظیر: عشق، دوستی، صداقت، انسانیت، درست کاری، امین بودن و ...

شقایق

در نگاه کسي که پرواز نمودونه هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر خواهي شد

شقایق

در نگاه کسي که پرواز نمودونه هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر خواهي شد

شقایق

در نگاه کسي که پرواز نمودونه هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر خواهي شد