مینا

دل های پاک هیچ گاه خطانمی کنند سادگی می کنند و امروز سادگی پاکترین خطای دنیاست

/ 1 نظر / 3 بازدید
حسام

آب را با دست بنوش که صد بار گواراتر از هر جامیست