آرزو

سکوت دردناک است. اما در سکوت است که همه چيز شکل مي گيرد و در زندگي ما لحظه هايي هست که تنها کار ما بايد انتظار کشيدن باشد. درون هر چيز در اعمال هستي، نيرويي هست که چيزي را مي بيند و مي شنود که هنوز قادر به درکش نيستيم، هر آنچه امروز هستيم، از سکوت ديروز زاده شده است.

www.fershtemehraban.blogfa.com

/ 10 نظر / 6 بازدید
سارا

پشیمانی اولین گام برای پوزش است .

سارا

دوستان خوب، مانند ستارگان آسمانند ، گرچه بعضی اوقات دیده نمیشن ، ولی همیشه وجود دارند .

سارا

حکایت جالبی است که فراموش شدگان ، فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند .

سارا

در سقوط افراد در چاه عشق ، قانون جاذبه تقصیری ندارد .

سارا

اگر حسادت خاصیت سوختن داشت دیگر احتیاج به هیچ سوخت دیگری نبود .

سارا

آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند. (نیچه)

سارا

مرگ از زندگی پرسید چرا من تلخم و تو شیرینی؟ زندگی در جواب گفت : چون من دروغم و تو حقیقت

سارا

میخواست امتحان کنه میتونه فراموشم کنه یا نه... برگشت گفتم دیدی نمیتونــــــــی! گفت : ببخشید شما

سارا

مانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگی همين است.

سارا

در زندگي باران نباش كه فكر كنند خودت را با منت به شيشه ميكوبي ؛ ابر باش تا منتظرت باشند كه بيايي