سارا

فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است
/ 3 نظر / 22 بازدید
زهرا

"دریا خیلی عجیبه همین که غرقش میشی پس میندازت "یادمون باشه آدما چیزی از دریا کم ندارن[سوال]

سارا

زندگی را دور بزن و آن گاه که بر تارک بلند ترین قله ها رسیدی، لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند.