آه شب

بودن برخاستن از پس زیبایی است حتی آنگاه که شما رابه لبه پرتگاه کشاند واو بالدار باشد وشما بی بال واگرچه او از لبه پرتگاه فراتر رود او را دنبال کنید زیرا جاییکه زیبایی نباشد هیچ نیست

ahe_shab.persianblog.ir

/ 0 نظر / 4 بازدید