اشکان

حتما" سرت شلوغه.. اگه تو هم نیای ... ما می آئیم...

هر قدر که می خواهی متفاوت باش، ولی بکوش تا مردمی را که با تو متفاوتند ، تحمل کنی!

هیچگاه به چقدر زیستن نیندیشید ، بلکه به چگونه زیستن بیندیشید!

http://asma1379.blogfa.com

/ 0 نظر / 5 بازدید