مترسک .....نانی آزاد

خدایا دلم پیش من نیست گفته باشم

کلید در خانه ات پیش من نیست گفته باشم

همه ترسم اینست که تا روز آخر

خدایا دلت پیش من نیست  گفته باشم

http://mataarsak.persianblog.ir/

/ 1 نظر / 5 بازدید
مریم

"ماندن پای کسی که دوستش داری قشنگترین اسارته”