آه شب

هر تيغه علف فرشته خودش را دارد ، فرشته اي كه به روي آن خم مي شود و زمزمه مي كند : رشد كن ، رشد كن

/ 3 نظر / 6 بازدید
یه دوست

باران باش و ببار و نژرس کاسه های خالی از آن کیست...

سارا

مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرات باشند

سارا

فکر کردن به گذشته مانند دویدن به دنبال باد است