آّه شب

عشق مانند جنگ است......

آسان شروع مي شود.......

سخت پايان مي يابد.........

و فراموش کردنش محال است،

هيچگاه نگذار در کوهپايه هاي عشق کسي دستت را بگيرد که احساس ميکني در ارتفاعات آنرا رها خواهد کرد

ahe_shab.persianblog.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید