رضا

راه که می روم مدام بر می گردم پشت سرم را نگاه می کنم دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام
/ 5 نظر / 59 بازدید
زهرا

درد دلم بود

زهرا

درد دلم بود

علی

حتما خنجرش خیلی کلفت بوده که اینقدر میترسی[قهقهه] بهش میگفتی یواشتر بزنه یا با توف بزنه که دردت نیاد [خنده]

الیسا

سلام خییلی زیبا بود به من سر بزن ممنون

الیسا

سلام خییلی زیبا بود به من سر بزن ممنون