آرزو

نیمه شب صورت خود رو به خدا خواهم کرد
از خدا خواهش دیدار تو را خواهم کرد
تا که جان دارم و از سینه نفس می آید
به تو و عشق تو ای یار وفا خواهم کرد

http://fershtemehraban.blogfa.com

/ 2 نظر / 6 بازدید
...........

[تایید][شوخی][گل][دست][هورا][خنده][قهقهه][خداحافظ][قهر][گریه][شیطان][عینک][عصبانی][تعجب][سوال][قلب][خجالت][زبان][ماچ][بغل][نیشخند][چشمک][ناراحت][لبخند]

[گل]