نانی آزاد ... مترسک

گل شکفته! خداحافظ اگر چه لحظه ی دیدارت
شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود
من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری
که هر دو باورمان زآغاز به یکدگر نرسیدن بود
اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما
بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود
شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من
فریبکار دغل پیشه بهانه اش نشیدن بود

http://mataarsak.persianblog.ir

/ 2 نظر / 6 بازدید
ققنوس

يا لطيف گل را صفايست كه دوست را توان در آن ديد » بوييد تا مشام نوازي كني با دوست دوست دار دوستيهاي شما علي ( دوست مترسك )[نیشخند]