کارتن خواب

ما به دنیا اومدیم اما دنیا به ما نیومد
/ 4 نظر / 25 بازدید
امین

سلام واقعا دنیا به ما نیامد ........................................................................... حرف های من این هاست

sara

خوب بود مرسی

یخ فروش جهنم

کاش به دنیا نمیومدم تو دنیایی که خواهرت بهت رحم نکنه مرگ بهتره[خنثی]