13 به در و دشت

باز هم ١٣ به در اومد و باز هم روز طبیعت شد.

باز هم همه به میون دشت و دمن و کلی تفریح و شادی و بازی وسطی.

باز وقت مرگ سبزه های بیچاره که جند روز پیش شده بودند باعث طراوت سفره هفت سین.

باز شد سیزده به در و تنها روز گره زدن سبزه ها واسه دخترای دم بخت. اخرین فرصت برای ارزو کردن واسه داشتن یک همسر خوب و به درد بخور

به هر حال ارزوی گذروندن ایام خوبی توی این روز قشنگ دارم. خوش بگذره

/ 0 نظر / 5 بازدید